Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Комисии

 •  Медицински съвет
 •  Лечебно-контролна комисия
 •  Комисия за борба с вътреболнични инфекции
 •  Съвет по здравни грижи
 •  Комисия по етика
 •  Комисия по лекарствена политика
 •  Комисия за изписване на антимикробни лекарствени средства
 •  Общоболнична онкологична комисия
 •  Клинична комисия по хематология
 •  Онкологична комисия по химиотерапия
 •  Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните  съставки
 •  Комисия, компетентна да взима решения за осъществяване на ПЕТ/КТ изследвания 
 •  Комисия по вътрешно ведомствен контрол
 •  Комисия за управление на риска
 •  Комисия за установяване на смърт