Съобщение за спиране на процедурата.doc [публикувано на 07.03.2018г. в 9:03ч.]