Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5893_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 11:13ч.]
5893_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:10ч.]
5893_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 10:59ч.]
5893_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 14:38ч.]
5893_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 11:25ч.]
5893_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 12:13ч.]
5893_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:59ч.]
5893_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:28ч.]
5893_02_2016.jpg[публикувано на 17.03.2016г. в 7:57ч.]
5893_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 12:55ч.]
5893_04_2016.jpg[публикувано на 16.05.2016г. в 8:07ч.]
5893_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 16:37ч.]
5893_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 13:19ч.]