Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка

Анекс Медекс ООД към договор № 7221.pdf[публикувано на 02.04.2018г. в 14:22ч.]
Договор Булмар МЛ ООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 11:08ч.]
Договор Ей енд Ди Фарма ЕАД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 11:09ч.]
Договор Б. Браун Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 12:58ч.]
Договор Маримпекс-7 ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 13:52ч.]
Договор Търговска лига-Национален аптечен склад АД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 14:03ч.]
Договор Медекс ООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 14:18ч.]
Договор Медофарма ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 14:20ч.]
Договор Про Фармация ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 15:09ч.]
Договор Фьоникс Фарма ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 15:54ч.]
Договор Химимпорт Фарма АД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 16:53ч.]
Договор Софарма Трейдинг АД.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:00ч.]
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЧАСТ IV.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:00ч.]
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЧАСТ III.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:00ч.]
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЧАСТ II.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:00ч.]
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЧАСТ I.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:00ч.]
ЦЕНОВО ЧАСТ II.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:01ч.]
ЦЕНОВО ЧАСТ I.pdf[публикувано на 13.04.2018г. в 17:01ч.]
Анекс Търговска лига АД към договор № 7222.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:02ч.]
Анекс Медекс ООД към договор № 7221-2.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:02ч.]
Анекс Фармимпорт АД към договор № 7228.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:03ч.]
Анекс Про Фармация ЕООД към договор № 7226.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:03ч.]
Анекс Софарма Трейдинг АД към договор № 7224.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:03ч.]
Анекс Медофарма ЕООД към договор № 7223.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:03ч.]
Анекс Б.Брау Медикал ЕООД към договор № 7230.pdf[публикувано на 22.07.2020г. в 15:04ч.]
Анекс Ей енд Ди България ЕАД към договор № 7220.pdf[публикувано на 27.07.2020г. в 14:03ч.]