Съобщение за отваряне на ценови предложения на 16052018.doc [публикувано на 11.05.2018г. в 11:22ч.]