Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

АД-572 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й паро-кондензна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура