Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 16.07.2018г. в 16:20ч.]