Избор на доставчик на комплекти фабрично рециклирани бобини за изследване на абдомен и прешлени, напълно съвместими с MRI GE Signa HDXT 1.5 T