Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години