Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

5873_07_2015.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 11:03ч.]
5873_08_2015.jpg [публикувано на 15.09.2015г. в 11:00ч.]
5873_09_2015.jpg [публикувано на 16.10.2015г. в 14:35ч.]
5873_10_2015.jpg [публикувано на 17.11.2015г. в 11:26ч.]
5873_11_2015.jpg [публикувано на 17.12.2015г. в 12:16ч.]
5873_12_2015.jpg [публикувано на 18.01.2016г. в 10:00ч.]
5873_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:30ч.]
5873_02_2016.jpg [публикувано на 17.03.2016г. в 7:58ч.]
5873_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 12:56ч.]
5873_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 8:07ч.]
5873_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 16:38ч.]
5873_06_2016.jpg [публикувано на 19.07.2016г. в 13:20ч.]