Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 13.08.2018г. в 15:09ч.]