Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 20.07.2015г. в 11:02ч.]
5945_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:07ч.]
5944_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:07ч.]
5945_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:24ч.]
5944_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:24ч.]