Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 23.11.2018г. в 12:47ч.]