Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 03.12.2018г. в 16:06ч.]