Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка.pdf [публикувано на 13.12.2018г. в 16:55ч.]