Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 17.12.2018г. в 11:19ч.]