Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 18.12.2018г. в 15:11ч.]