Обявление възложена поръчка.pdf [публикувано на 27.12.2018г. в 15:54ч.]