Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка

Договор Електро Мед България ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 14:03ч.]
Договор Перфект Mедика ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:01ч.]
Договор Омнимед ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:01ч.]
Договор Интерагро-90 ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:01ч.]
Договор Дрегер Медикал България ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:01ч.]
Договор Г и Т ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:02ч.]
Договор БГ Мед ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:02ч.]
Договор Медитех ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:04ч.]
Договор Маркон ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:04ч.]
Договор Молекюлар Солушънс България ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:05ч.]
Договор Медитрейд ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:06ч.]
Договор Хелмед България ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:06ч.]
Договор Тъчмед ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:06ч.]
Договор Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:07ч.]
Договор Екос Медика ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:10ч.]
Договор Диасистемс ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:10ч.]
Договор Прохелт ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:12ч.]
Договор Бикомед ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:12ч.]
Договор Кардио Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:14ч.]
Договор Булмед 2000 ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:14ч.]
Договор Истлинк България ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:15ч.]
Договор Диагностик Имиджинг ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:15ч.]
Договор Клинимаг ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:17ч.]
Договор Ка-М Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:18ч.]
Договор Биомедика България ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:18ч.]
Договор РСР ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:20ч.]
Договор Б.Браун Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:20ч.]
Договор Парамедика ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:20ч.]
Договор Медилаб ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:20ч.]
Договор Топ Диагностика ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:21ч.]
Договор Марвена Диагностика ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:25ч.]
Договор ЮСС Медика.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:27ч.]
Договор Вакпак Медикал ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:27ч.]
Договор Ай Ви Ди България ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:31ч.]
Договор Диамед ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:35ч.]
Договор Софарма Трейднинг АД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:35ч.]
Договор Ридаком ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:37ч.]
Договор Ортосинтез 1 ЕООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:38ч.]
Договор Медицинска техника инженеринг ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:38ч.]
Договор Фаркол АД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:40ч.]
Договор Елта 90М ООД.pdf[публикувано на 27.12.2018г. в 16:40ч.]