Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2019

Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
    
2019-21Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една годинаинформация възложена
9095584Абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System)информация03/01/2020възложена
2019-20Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една годинаинформация09/01/2020възложена
2019-19Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части и консумативи на два броя мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор  CLINAC IX ведно с локална мрежа за обмен лъчетерапевтична информация модел ARIA и система за планиране на лъчелечението модел ECLIPSE в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период пет годиниинформация27/12/2019възложена
2019-18Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от 3 (три) годиниинформация23/12/2019възложена
2019-17Пълна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с включени резервни части и консумативи за период от 3 (три) годиниинформация03/12/2019възложена
2019-16Поддържане, разработка на нови и промяна на съществуващи функционалности на програмен продукт „1C:Enterprise ERP 8“ за нуждите на УМБАЛ "Света Марина" ЕАДинформация възложена
2019-15Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една годинаинформация възложена
2019-14Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части, вкл. уникални такива на  мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор Elekta VersaHD в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, за период от 3 (три) години информация възложена
2019-13Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска №1информация възложена
2019-12Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 5 годиниинформация възложена
2019-11

Извършване на ремонтни работи на интензивни стаи и манипулационна в Първа клиника по хирургия  на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

информация възложена
2019-10

„Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“

информация23/08/2019възложена
2019-09

„Основен ремонт на зали и кабинети в Клиника по анестезиология и интензивно лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ПИ с идентификатор 10135.2555.2641“

информация13/08/2019възложена
2019-08

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641

информация29/07/2019възложена
2019-07

Периодични доставки на газове за медицинска употреба за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години

информация15/07/2019възложена
2019-06Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от една годинаинформация25/06/2019възложена
2019-05Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една годинаинформация13/06/2019прекратена
2019-04

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641

информация28/05/2019прекратена
 Доставка и монтаж на резервни части за Ziehm Vision RFD S/N 20040 за нуждите на Първа кардиологична клиника с ИКО към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ – гр. Варнаинформация/04/2019отворена
2019-03Застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една годинаинформация10/05/2019възложена
2019-02

Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от три години

информация възложена
9087172Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една годинаинформация15/04/2019възложена
2019-01Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две годиниинформация21/03/2019възложена

9084593

Избор на изпълнител за основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина, находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, бул. "Христо Смирненски "  № 1, с идентификатор 10135.2555.2642.1

информация

17/01/2019

възложена