Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
       
2019-21 Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година информация   възложена
9095584 Абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System) информация 03/01/2020 възложена
2019-20 Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година информация 09/01/2020 възложена
2019-19 Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части и консумативи на два броя мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор  CLINAC IX ведно с локална мрежа за обмен лъчетерапевтична информация модел ARIA и система за планиране на лъчелечението модел ECLIPSE в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период пет години информация 27/12/2019 възложена
2019-18 Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от 3 (три) години информация 23/12/2019 възложена
2019-17 Пълна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с включени резервни части и консумативи за период от 3 (три) години информация 03/12/2019 възложена
2019-16 Поддържане, разработка на нови и промяна на съществуващи функционалности на програмен продукт „1C:Enterprise ERP 8“ за нуждите на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД информация   възложена
2019-15 Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година информация   възложена
2019-14 Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части, вкл. уникални такива на  мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор Elekta VersaHD в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, за период от 3 (три) години информация   възложена
2019-13 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска №1 информация   възложена
2019-12 Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 5 години информация   възложена
2019-11

Извършване на ремонтни работи на интензивни стаи и манипулационна в Първа клиника по хирургия  на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

информация   възложена
2019-10

„Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“

информация 23/08/2019 възложена
2019-09

„Основен ремонт на зали и кабинети в Клиника по анестезиология и интензивно лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ПИ с идентификатор 10135.2555.2641“

информация 13/08/2019 възложена
2019-08

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641

информация 29/07/2019 възложена
2019-07

Периодични доставки на газове за медицинска употреба за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години

информация 15/07/2019 възложена
2019-06 Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от една година информация 25/06/2019 възложена
2019-05 Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година информация 13/06/2019 прекратена
2019-04

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641

информация 28/05/2019 прекратена
  Доставка и монтаж на резервни части за Ziehm Vision RFD S/N 20040 за нуждите на Първа кардиологична клиника с ИКО към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ – гр. Варна информация /04/2019 отворена
2019-03 Застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година информация 10/05/2019 възложена
2019-02

Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от три години

информация   възложена
9087172 Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година информация 15/04/2019 възложена
2019-01 Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години информация 21/03/2019 възложена

9084593

Избор на изпълнител за основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина, находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, бул. "Христо Смирненски "  № 1, с идентификатор 10135.2555.2642.1

информация

17/01/2019

възложена

Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System) Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части и консумативи на два броя мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор CLINAC IX ведно с локална мрежа за обмен лъчетерапевтична информация модел ARIA и система за планиране на лъчелечението модел ECLIPSE в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период пет години Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от 3 (три) години Пълна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с включени резервни части и консумативи за период от 3 (три) години Поддържане, разработка на нови и промяна на съществуващи функционалности на програмен продукт „1C:Enterprise ERP 8“ за нуждите на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части, вкл. уникални такива на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор Elekta VersaHD в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, за период от 3 (три) години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска №1 Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 5 години Извършване на ремонтни работи на интензивни стаи и манипулационна в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД Основен ремонт на зали и кабинети в Клиника по анестезиология и интензивно лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ПИ с идентификатор 10135.2555.2641 Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641 Периодични доставки на газове за медицинска употреба за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от една година Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти,изделия за почистване,малки контейнери от полиетилен,пластмасови изделия за еднократна употреба,за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от три години Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641 Доставка и монтаж на резервни части за Ziehm Vision RFD S/N 20040 за нуждите на Първа кардиологична клиника с ИКО към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ – гр. Варна Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Избор на изпълнител за основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина,находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,гр.Варна,бул. "Христо Смирненски " № 1,с идентификатор 10135.2555.2642.1