Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2019

Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
    
2019-08

„Основен ремонт на зали и кабинети в Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ПИ с идентификатор 10135.2555.2641“

информация/08/2019отворена
2019-08

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641

информация29/07/2019отворена
2019-07

Периодични доставки на газове за медицинска употреба за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години

информация15/07/2019затворена
2019-06Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от една годинаинформация25/06/2019затворена
2019-05Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една годинаинформация13/06/2019затворена
2019-04

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641

информация28/05/2019прекратена
 Доставка и монтаж на резервни части за Ziehm Vision RFD S/N 20040 за нуждите на Първа кардиологична клиника с ИКО към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ – гр. Варнаинформация/04/2019отворена
2019-03Застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една годинаинформация10/05/2019възложена
2019-02

Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от три години

информация възложена
9087172Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една годинаинформация15/04/2019възложена
2019-01Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две годиниинформация21/03/2019възложена

9084593

Избор на изпълнител за основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина, находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, бул. "Христо Смирненски "  № 1, с идентификатор 10135.2555.2642.1

информация

17/01/2019

възложена