Избор на изпълнител за основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина,находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,гр.Варна,бул. "Христо Смирненски " № 1,с идентификатор 10135.2555.2642.1