Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 11.01.2019г. в 13:16ч.]