Решение за прекратяване на процедурата.pdf [публикувано на 25.01.2019г. в 12:01ч.]