Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление невъзложена поръчка.pdf [публикувано на 11.02.2019г. в 10:37ч.]