Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година