Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Указания за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА еЕЕДОП.doc[публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf[публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]
espd-request.xml[публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]
espd-request.pdf[публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]