Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Клинични пътеки

Клинични пътеки

КодНоменклатура
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
8Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
10Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
11Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
12Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
13Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
14Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
16Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
017.1Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
017.2Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
018.1Инвазивна диагностика при сърдечно - съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
018.2Инвазивна диагностика при сърдечно - съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години
019.1Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен
019.2Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
020.1Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
020.2Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
023.1Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години
24Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
25Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
26Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
27Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
28Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
030.1Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
030.2Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години
031.1Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години
031.2Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години 
032.1Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
032.2Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години
33Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
34Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
35Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
040.1Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 
040.2Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
041.1Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
041.2Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
042.1Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
042.2Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
43Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
44Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
46Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
047.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
047.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
050.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
050.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години
051.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
051.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
052.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
052.2Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години
053.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
053.2Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години
054.1Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години
054.2Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години
055.1Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години
055.2Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години
056.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
056.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години
057.1Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
057.2Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
058.1Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години
058.2Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години
59Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 
60Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 
61Диагностика и лечение на мултипленна склероза 
062.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години
062.2Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
063.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години
063.2Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
064.1Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 
064.2Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 
065.1Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години
065.2Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години
066.1Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години
066.2Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест
068.1Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 годишна възраст
068.2Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18 годишна възраст
069.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст 
069.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18 годишна възраст
070.1Диагностика и лечение на болест на крон и улцерозен колит за лица над 18 годишна възраст
070.2Диагностика и лечение на болест на крон и улцерозен колит за лица под 18 годишна възраст
071.1Диагностика и лечение на  заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 годишна възраст
071.2Диагностика и лечение на  заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18 годишна възраст
072.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст
072.2Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 годишна възраст
073.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст
073.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18 годишна възраст
074.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст
074.2Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18 годишна възраст
075.1Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 годишна възраст
075.2Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18 годишна възраст
076.1Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 годишна възраст
076.2Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18 годишна възраст
77Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст 
078.1Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 
078.2Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 
079.1Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
079.2Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години
080.1Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 
080.2Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години 
081.1Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
081.2Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
082.1Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
082.2Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
083.1Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
083.2Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
084Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит 
  
085.1Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити при лица над 18 години
085.2Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити при лица под 18 години
086.1Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години 
086.2Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години 
087.1Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 
087.2Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 
088.1Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 
088.2Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 
089.1Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
089.2Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
089.3Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години – с усложнения
090.1Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
090.2Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
91Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания 
92Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 
93Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 
94Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 
96Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
97Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 
98Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
99Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
100Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
102Диагностика и лечение на паразитози
103Диагностика и лечение на покривни инфекции
104Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
105Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години 
106.2Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години 
107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
112Диагностика и лечение на муковисцидоза
113.1Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа
113.2Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 
116Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
119Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение
120.1Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция 
120.2Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация 
121Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
123Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
124Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
125Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
126Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
127Консервативно лечение на съдова недостатъчност
128Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията и
136Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
137Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140.1Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години
140.2Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години
141Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
142Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143Трансуретрална простатектомия
144Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147Оперативни процедури върху мъжка полова система
148Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151Реконструктивни операции в урологията
152Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
156Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157Радикална простатектомия
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система 
168.2Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в хирургията, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
179Оперативни процедури върху апендикс
180Хирургични интервенции за затваряне на стома
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182Оперативни процедури при хернии
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184Конвенционална холецистектомия
185Лапароскопска холецистектомия 
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
187Оперативни процедури върху черен дроб
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 
191.2Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195Оперативно лечение при остър перитонит
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания
198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания
200Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
201Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
202Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
203Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
204Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
205Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
206.1Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
206.2Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация)
206.3Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове“
207Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209Хирургично лечение при травма на главата
210Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
211.1Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
211.2Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол
212Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
213Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
214Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация
215Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
216Спешни състояния в гръдната хирургия
217.1Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
217.2Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници
218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 
220.1Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
220.2Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)
221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
227Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
231Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
235Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
236Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
237Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
240Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
241.3Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години
241.4Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години
241.5Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години
241.6Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години
242Диагностика и лечение на левкемии 
243Диагностика и лечение на лимфоми
244.1Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години
244.2Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години
245Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
246Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
250.1Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни  
250.2Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече  дни  
251.1Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни
251.2Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни  
252.1Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
253Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 
255Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции 
261Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 
262Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
264Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
265Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура