2015-07 Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години

Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях
Договор 5982 от 20/07/2015 „Девимед“ ООД Договор 5983 от 20/07/2015 „Кардио Медикал“ ЕООД Договор 5984 от 20/07/2015 „Юнимедика“ ЕООД Договор 5985 от 20/07/2015 „РСР“ ЕООД Договор 5986 от 20/07/2015 „Сико-Фарма“ ООД Договор 5987 от 20/07/2015 „Джи Кей Инженеринг Груп“ ЕАД Договор 5988 от 20/07/2015 „Профимедика“ ЕООД Договор 5989 от 20/07/2015 „Прохелт“ ЕООД Договор 5990 от 20/07/2015 „Дрегер Медикал България“ ЕООД Договор 5991 от 20/07/2015 „Дъчмед интернешанъл“ ЕООД Договор 5992 от 20/07/2015 „Медитрейд“ ЕООД Договор 5993 от 20/07/2015 „Канбера Пакард-България“ ЕООД Договор 5994 от 20/07/2015 „Маримпекс-7“ ЕООД Договор 5995 от 20/07/2015 „ЮСС Медика“ ООД Договор 5996 от 20/07/2015 „Медимаг-МС“ ООД Договор 5997 от 20/07/2015 „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД Договор 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД Договор 5999 от 20/07/2015 „Медикеър България“ ЕООД Договор 6000 от 20/07/2015 „Софарма Трейдинг“ АД Договор 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ Договор 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД Договор 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД Договор 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД Договор 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД Договор 6006 от 20/07/2015 „Етропал Трейд“ ЕООД Договор 6007 от 20/07/2015 „Медитех“ ООД Договор 6008 от 20/07/2015 „Екос Медика“ ООД Договор 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД Договор 6010 от 20/07/2015 „Медикард“ Договор 6011 от 20/07/2015 „Гюс“ ООД Договор 6012 от 20/07/2015 „Б. Браун Медикал“ ЕООД Договор 6013 от 20/07/2015 „Маркон“ ЕООД Договор 6014 от 20/07/2015 „МТИ“ ООД Договор 6015 от 20/07/2015 „Валентиа Леонис“ ООД Договор 6016 от 20/07/2015 „Интерагро 90“ ЕООД Договор 6017 от 20/07/2015 „Гамидор“ Договор 6018 от 20/07/2015 „Тъчмед“ ЕООД Договор 6019 от 20/07/2015 „Макмед“ ООД Договор 6020 от 20/07/2015 „Ортосинтез-1“ ЕООД
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите