Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 7 стр.2[публикувано на 26.06.2015г. в 13:06ч.]
Протокол 7 стр.1[публикувано на 26.06.2015г. в 13:06ч.]
Сравнителна таблица към протокол 6[публикувано на 23.06.2015г. в 10:23ч.]
Протокол 6 стр.2[публикувано на 23.06.2015г. в 10:23ч.]
Протокол 6 стр.1[публикувано на 23.06.2015г. в 10:23ч.]
Приложение към протокол 5[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 5 стр.10[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 5 стр.1-9[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Сравнителна таблица към протокол 4[публикувано на 12.04.2015г. в 16:21ч.]
Протокол 4 стр.3[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 4 стр.1-2[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 3 стр.4[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 3 стр.1-3[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 2 стр.9[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 2 стр.1-8[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 1 стр.12[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]
Протокол 1 стр.1-11[публикувано на 22.05.2015г. в 12:08ч.]