Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Заповеди за изменение и допълнение на Заповед № Р-552 от 30.09.2019 г. относно ценоразписа на лечебното заведение в частта относно медицински изделия

Заповед № P-556 от 01.10.2019 г. относно добаване на позиции.pdf[публикувано на 02.10.2019г. в 13:30ч.]Заповед № P-562 от 03.10.2019 г. относно добавяне на позиции.pdf[публикувано на 03.10.2019г. в 16:01ч.]Заповед № P-567 от 04.10.2019 г. относно корекция на цена.pdf[публикувано на 04.10.2019г. в 13:43ч.]Заповед № P-574 от 08.10.2019 г. относно добавяне на позиции.pdf[публикувано на 08.10.2019г. в 15:59ч.]Заповед № P-579 от 09.10.2019 г. относно корекция на цена и добавяне на позиции.pdf[публикувано на 09.10.2019г. в 11:18ч.]Заповед № P-596 от 15.10.2019 г. относно добавена позиция.pdf[публикувано на 29.10.2019г. в 12:59ч.]Заповед № P-630 от 25.10.2019 г относно добавена позиця и корекция на цена.pdf[публикувано на 29.10.2019г. в 13:00ч.]Заповед № Р- 601 от 16.10.2019 г. относно добавена позиция.pdf[публикувано на 29.10.2019г. в 13:00ч.]Заповед № Р-703 от 27.11.2019 г. относно добавяне на позиции.pdf[публикувано на 28.11.2019г. в 9:24ч.]Заповед № Р-693 от 19.11.2019 г. относно добавяне на позиции и корекция на цена.pdf[публикувано на 28.11.2019г. в 9:26ч.]Заповед № Р-697 от 19.11.2019 г. относно добавяне на позиция.pdf[публикувано на 28.11.2019г. в 9:26ч.]Заповед № P-682 от 15.11.2019 г. относно корекция на цена.pdf[публикувано на 28.11.2019г. в 9:27ч.]Заповед № P-679 от 14.11.2019 г. относно добавяне на позиции.pdf[публикувано на 28.11.2019г. в 9:29ч.]Заповед № 678 от 14.11.2019 г. относно добавяне на позиция.pdf[публикувано на 28.11.2019г. в 9:29ч.]