Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

uchastie-2.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:26ч.]
uchastie-1.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:26ч.]
otstraneni.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:26ч.]
KanberaPacard.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:26ч.]
uchastie-3.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:26ч.]
Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 28.07.2015г. в 9:38ч.]
Освобождаване на гаранции за участие стр.2 [публикувано на 22.07.2015г. в 15:07ч.]
Освобождаване на гаранции за участие стр.1 [публикувано на 22.07.2015г. в 15:07ч.]
Задържане на гаранция за участие [публикувано на 22.06.2015г. в 12:35ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 20.07.2015г. в 19:11ч.]