Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Основни административни услуги

Основни административни услуги, предоставяни от УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, град Варна, утвърдени със заповед № Р – 524/13.09.2019 г. на изпълнителния директор, във връзка с решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване