Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части, вкл. уникални такива на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор Elekta VersaHD в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, за период от 3 (три) години