Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 27.09.2019г. в 16:50ч.]