Обявление за изменение ЮСС Медика към договор №7517 от 28.11.2018 г..pdf [публикувано на 25.10.2019г. в 11:32ч.]
Обявление за изменение МТИ ООД към договор № 7523 от 28.11.2018 г..pdf [публикувано на 10.02.2020г. в 13:19ч.]
Обявление за изменение Диамед ООД към договор №7541 от 28.11.2018 г..pdf [публикувано на 17.02.2020г. в 13:49ч.]
Обявление за изменение Софарма трейдинг АД към договор № 7522 от 28.11.2018 г..pdf [публикувано на 01.06.2020г. в 11:35ч.]
Обявление за изменение I Марвена Диагностика ЕООД към договор №7527 от 28.11.2018 г..pdf [публикувано на 12.06.2020г. в 12:28ч.]
Обявление за изменение II Марвена Диагностика ЕООД към договор №7527 от 28.11.2018 г..pdf [публикувано на 12.06.2020г. в 12:28ч.]
Обявление за изменение Ридаком ЕООД договор №7550 от 28.11.2018.pdf [публикувано на 24.07.2020г. в 12:01ч.]
Обявление за изменение II Ридаком ЕООД договор №7550 от 28.11.2018.pdf [публикувано на 04.01.2021г. в 10:45ч.]
Обявление за изменение РСР ЕООД към договор №7553 от 28.11.2018 г.pdf [публикувано на 22.03.2021г. в 11:04ч.]