Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Клинични процедури

1 "Хрониохемодиализа"
2 "Перитонеалнадиализа с апарат"
3 "Перитонеалнадиализа без апарат"
4 "Диализно лечение при остра бъбречна недостатъчност"
5 "Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания"
6 "Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания"
7 "Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия"