Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2020

Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2020-04Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) годиниинформация/04/2020отворена
2020-03Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 1 (една) годинаинформация27/03/2020отворена
9096922

Абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

информация10/03/2020затворена
2020-02Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна за срок от 21 месецаинформация27/02/2020затворена
2020-01Закупуване и абонаметна поддръжка на приложен програмен продукт - софтуерен модул за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), част от болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, за срок от една годинаинформация възложена