Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2020

Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2020-10Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 годиниинформация06/07/2020възложена
2020-09Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две годиниинформация20/07/2020възложена
2020-08Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 18 (осемнадесет) месецаинформация възложена
2020-07Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една годинаинформация22/06/2020възложена
2020-06Доставка на генератори на Галий 68 (68Gа)  и консумативи за синтез на радиофармацевтици за период от 2 годиниинформация12/06/2020възложена
2020-05Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология, находящи се на 7 (седми) етаж на високото тяло в бл. 6 и 7 на УМБАЛ „Света Марина ЕАДинформация08/06/2020възложена
2020-04Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) годиниинформация15/06/2020възложена
2020-03Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 1 (една) годинаинформация27/03/2020възложена
9096922

Абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

информация10/03/2020възложена
2020-02Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна за срок от 21 месецаинформация27/02/2020възложена
2020-01Закупуване и абонаметна поддръжка на приложен програмен продукт - софтуерен модул за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), част от болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, за срок от една годинаинформация възложена