Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 3 стр.1-8 и 10 [публикувано на 15.06.2015г. в 11:00ч.]
Протокол 3 стр.9 [публикувано на 15.06.2015г. в 11:00ч.]
Протокол 2 стр.8 [публикувано на 27.05.2015г. в 14:22ч.]
Протокол 2 стр.1-7 [публикувано на 27.05.2015г. в 14:22ч.]
Протокол 1 стр.5 [публикувано на 07.05.2015г. в 14:43ч.]
Протокол 1 стр.1-4 [публикувано на 07.05.2015г. в 14:43ч.]