Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 3 стр.1-8 и 10[публикувано на 15.06.2015г. в 11:00ч.]
Протокол 3 стр.9[публикувано на 15.06.2015г. в 11:00ч.]
Протокол 2 стр.8[публикувано на 27.05.2015г. в 14:22ч.]
Протокол 2 стр.1-7[публикувано на 27.05.2015г. в 14:22ч.]
Протокол 1 стр.5[публикувано на 07.05.2015г. в 14:43ч.]
Протокол 1 стр.1-4[публикувано на 07.05.2015г. в 14:43ч.]