Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 27.01.2020г. в 16:55ч.]