Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

Указания за предоставяне на EEDOP.docx[публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]
Методическо указание на АОП за попърлване и подаване на eEEDOP.pdf[публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]
espd-request.xml[публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]
espd-request.pdf[публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]