Приложение към обява.docx [публикувано на 24.02.2020г. в 17:31ч.]