Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Писмо освобождаване гаранции [публикувано на 24.07.2015г. в 11:01ч.]
Освободени гаранции [публикувано на 19.08.2015г. в 10:27ч.]