Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години