Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

Обявление за възложена поръчка.pdf[публикувано на 26.03.2020г. в 10:59ч.]
Рамков договор.pdf[публикувано на 26.03.2020г. в 11:00ч.]
Обявление за изменение.pdf[публикувано на 31.03.2020г. в 10:49ч.]
Анекс № 1 от 24.01.2020 г..pdf[публикувано на 31.03.2020г. в 10:50ч.]
Обявление възложена поръчка Света Марина Трейдинг ЕООД.pdf[публикувано на 11.09.2020г. в 9:36ч.]
Договор № 8999 Света Марина Трейдинг ЕООД.pdf[публикувано на 11.09.2020г. в 9:36ч.]