Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6036_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 10:55ч.]
6036_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:47ч.]
6038_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:42ч.]
6036_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:12ч.]
6038_02_2016.jpg[публикувано на 17.03.2016г. в 7:52ч.]
6038_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:11ч.]
6034_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:11ч.]
6038_04_2016.jpg[публикувано на 16.05.2016г. в 7:45ч.]
6038_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 15:10ч.]
6034_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 15:10ч.]