Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП