Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 13.07.2020г. в 10:36ч.]