Информация за УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна съгласно чл. 64 от Правилник за прилагане на Закона за публичните преприятия