Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна съгласно чл. 64 от Правилник за прилагане на Закона за публичните преприятия


 

Разделът е в процес на съставяне...

 

Устав на Дружеството

Харта на правата и задълженията на пациента в лечебното заведение