Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна съгласно чл. 64 от Правилник за прилагане на Закона за публичните преприятия

Устав на Дружеството

Съвети на предприятие УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна

Годишен отчет на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна

Квалификация на членовете на органите за управление и контрол

Ръководството на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна се стреми към стриктно спазване в целия обем на дейността си на Хоризонталните политики на Европейския съюз, касаещи равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

Харта на правата и задълженията на пациента в лечебното заведение

При възникнали въпроси относно борба с корупцията в заглавната страница на официалния сайт - www.svetamarina.com е наличен бутон с телефонен номер за информация, както и хиперлинк, пренасочващ към Национален съвет по антикорупционни практики.

 

Със служителите, отговорни за публикуването на информация, можете да се свържете на следния телефонен номер: 052 978 583.