Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Обявления за изпълнени договори

Обявление за изпълнен договор Фаркол АД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Омнимед ООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Медкеър България ЕООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Медимаг ЕООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Кардио Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Електро Мед България ЕООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Гюс ООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Билмед ЕООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Антисел България ООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Ай Ви Ди България ООД.pdf[публикувано на 08.03.2021г. в 16:31ч.]
Обявление за изпълнен договор Юнимедика ЕООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Фарметекс Медикъл ЕООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Топ Хоспитал Сървис АД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Сани Мед ЕООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Истлинк България ООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Девимед ООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Ви енд Ди Сървисис ООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Булмед 2000 ЕООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Биомедика България ЕООД.pdf[публикувано на 10.03.2021г. в 14:42ч.]
Обявление за изпълнен договор Сърджимед ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2021г. в 16:28ч.]
Обявление за изпълнен договор Неуро ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2021г. в 16:28ч.]
Обявление за изпълнен договор Контакт Медикъл Интернешинъл ЕООД.pdf[публикувано на 13.04.2021г. в 16:28ч.]
Обявление за изпълнен договор Имесса Консулт ООД.pdf[публикувано на 13.04.2021г. в 16:28ч.]
Обявление за изпълнен договор Диамед ООД.pdf[публикувано на 13.04.2021г. в 16:28ч.]
Обявление за изпълнен договор АА Медикал България ООД.pdf[публикувано на 13.04.2021г. в 16:28ч.]
Обявление за изпълнен договор Новимед Кардио ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор МСБ ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Медицинска техника инженеринг ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Медитех ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Медикард ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Маримпекс-7 ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Марвена Диагностика ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Интерагро-90 ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Етропал Трейд ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Емед Груп ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Елта 90 М ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Екос Медика ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор Булмар МЛ ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор БК Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:05ч.]
Обявление за изпълнен договор ЮСС Медика ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Хелмед България ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Софарма трейдинг АД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Сико Фарма ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор РСР ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Прохелт ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Ка-М Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Дъчмед Интернешинъл ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Биосистеми ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Бикомед ООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Б.Браун Медикал ЕООД.pdf[публикувано на 14.05.2021г. в 16:10ч.]
Обявление за изпълнен договор Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД.pdf[публикувано на 17.05.2021г. в 12:22ч.]