Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

ВКИ-9 Израждане на главна водомерна шахта на територията на УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД към 5-та водоснабдителна зона

Покана.pdf[публикувано на 12.07.2021г. в 10:36ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf[публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Доклад.pdf[публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Протокол.pdf[публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]
Проект на договор.pdf[публикувано на 12.07.2021г. в 10:37ч.]